# حرف_من
  گاهی احساس اخرین بیسکویت باقیمانده در یک بسته را دارم ! تنها ! شکسته ! و از همه بدتر اینکه او که مرا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 0 بازدید
  خـــــــــــاطرات خــــــــــیلی عـــــــــجیبند !!!! گــــــــــاهی اوقــــــــات   مــــــــــی خندیم ... بــــه روزهـــــــایی کـــــــه گــــــــریه   ...   مـــــــی کردیم ... گــــــــــاهی گــــــــــریه مـــــــــی کنیم ... بـــــــه       یــــــاد روزهــــــــایی کــــــــــه مــــــــــی خندیدیم!               روز ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 3 بازدید
  یه آدمایی هستن که همیشه با حوصله جواب اس ام اساتو میدن   هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ میگن خوبم   وقتی میبینن ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 0 بازدید
میدونی چیه رفیق؟؟؟؟   اونایی که به هم میخورن   به هم   نمی رسن      
/ 7 نظر / 0 بازدید
  باید بدجنس باشی..!! تا عاشقت باشن!!   باید خیانت کنی.........!! .......... تا دیوونه ات باشن   باید دروغ بگی............ ...!!........تا همیشه تو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 0 بازدید
  این بار که کسی آمد نمــی گویمـ بـــرو     حــتی نمی گــویمـ کس دیگـــری رامی خـــواهمـ     فقـط می گــویمـ     ببیـــن ! من شکــستـه امـ خستــه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید
  پلکهای مرطوب مرا باور کن     این باران نیست که میبارد     صدای خسته ی من است که از چشمـــــــــــــــانم بیرون می ریزند        
/ 1 نظر / 0 بازدید
  ﺯﺧــــــﻢ ﻫــﺎیت را ﭘﻨﻬــــان ﮐـﻦ   ﺍﯾﻨﺠــﺎ   ﻣـــﺮﺩﻡ ﺯﯾــﺎﺩﯼ ﺑـﺎ ﻧـﻤـــﮏ ﺷـــﺪﻥ!!  
/ 4 نظر / 0 بازدید