# حرف_من
  کـــــاش باران بگیرد...   کــ ـــا ش....   شیشـــــه بخـــــ ـــــ ار کند...   من همه ی دلتنگی هایم را رویش " هــــ ـــــ ـــ ا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید
چه لذتی بالاتر از این     که:     "اسمت"     قسم راست     یک نفر باشد          
/ 1 نظر / 4 بازدید
        منــــــــی "" که کنارش       "" تـــــــو "" نـــباشـــــــی       """ تـــــــومــــــــــنی """ نمی ارزد      
/ 2 نظر / 4 بازدید
  تنهایی تنها همه چیز است   و همه چیز تنهای تنها   تنهایی را برای من می سازند
/ 2 نظر / 3 بازدید
  میشمـارم   اشک هـای ِ ریختـه را   سیـگارهـای ِ سـوخته را   موهـای ِ سفیـدم را   چ...ـروک هـای ِ پیشـانی ام را     جـای ِ زخـم هـایـم را ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید

جریحم

  جــــــــــــــــــــــــــــــریحم زخم خورده ام / که زخم زبان بالا می آورم   آغوش /گرفتنی نیستم که از چشم / افتاده ام   جریحم ... ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید
من بودم ......تو و یک عالمه حرف و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان میداد کاش بودی و....... می فهمیدی وقت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید