وقتی از سرم بیفتی..


دست و پای غرورت خواهد شکست..


آن روز میفهمی..


شکستــــــــــــن چقدر درد دارد

 

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
Farzad

فاصله از بهشت تا به خشت، خوردن یک سیب بود ؛ و از اینجا تا بهشت؛ نخوردن صدها سیب ... افسوس از سقوط ... بازهم به من سربزنید

m

اپم^_^

امیر

آپم اگه تو فشرده سازی مشکلی داری بیا.